Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för Nationalekonomer 7,5 högskolepoäng

Applied Mathematical Economics
Grundnivå, N0005N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi
Ingår i huvudområde
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 30 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet nationalekonomi, däri ska följande kurser ingå; Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N) 7,5 hp och Nationalekonomi A, Makroteori (N0011N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att studenten ska ha förmågan att tillämpa matematiska metoder för att analysera ekonomiska problem i högre studier i nationalekonomi. Med detta menas att studenten ska ha en förmåga att utan hjälp av formelsamling kunna:

a)    Förenkla linjära och icke-linjära funktioner samt tolka ekonomisk information från sådana funktioner.
b)    Lösa linjära och icke-linjära ekvationer samt lösa linjära ekvationssystem med fler än två okända variabler för att kunna göra ekonomiska jämviktsanalyser.
c)    Tillämpa deriveringsregler för att använda differentialkalkylering för att utföra komparativ statik och lösa olika ekonomiska optimeringsproblem.
d)    Använda integraler för att beräkna ekonomiska areor som till exempel konsument- och producentöverskott.
e)    Använda kalkylprogram, som till exempel Excel, för att utföra ekonomiska beräkningar samt redovisa både indata och utdata till dessa beräkningar i en skriftlig rapport.

Kursinnehåll
Kursen behandlar:
 • Linjära och icke linjära ekvationer
 • Algebra
 • Ekvationslösning med eliminationsmetoden
 • Kvadratfunktioner
 • Exponent- och logaritmfunktioner
 • Ekonomiska funktioner
Differentialkalkylering
 • Tangentens riktningskoefficient och derivatan
 • Deriveringsregler
 • Marginalfunktioner
 • Elasticiteter
 • Optimering av ekonomiska problem med en oberoende variabel
 • Partiell derivering
 • Komparativ statik
 • Optimering av ekonomiska problem med flera oberoende variabler
 • Optimering av ekonomiska problem med begränsningar
 • Lagrangemultiplikatorn och dess ekonomiska tolkning
Integration
 • Obestämda och bestämda integraler
 • Räkna ut ekonomiska areor med hjälp av bestämda integraler
Matriser
 • Matrisalgebra
 • Lösa linjära ekvationssystem med hjälp av inversmatriser
 • Lösa linjära ekvationssystem med hjälp av Cramers regel
Beräkning och skriftlig redovisning av ekonomiska problem med hjälp av kalkylprogram

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av lektioner och datalaboration.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen sker i form av:
•    Skriftlig tentamen vid kursens slut (6 hp) vilken i huvudsak examinerar mål a), b), c) och d).
•    Skriftlig redovisning av datorlaboration (1,5 hp) vilket i huvudsak examinerar mål e).

Examination sker i form av tentamen samt skriftlig inlämningsuppgift. Sluttentamen rättas inte förrän skriftlig inlämningsuppgift är godkänd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Grundläggande nivå, progression B.

Examinator
Olle Hage

Övergångsbestämmelser
Kursen N0005N motsvarar kursen IEN326

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Jacques, Ian; Mathematics for Economics and Business, senaste upplagan.
Separata artiklar och övningar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *6.00ObligatoriskH07
0002Skriftlig inlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17