Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Nationalekonomi B, Makroteori

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0006N
Kursen är avsedd för dig som läst grundläggande makroekonomi och vill ha en djupare förståelse för hur en liten öppen ekonomi som Sverige påverkas av finans- och penningpolitiska beslut i Sverige och vår omvärld.

Studenten ska efter avklarad kurs kunna:

• Härleda Mundell-Flemming modellen verbalt, grafiskt och matematiskt samt att tillämpa modellen för att analysera konjunkturcykeln och stabiliseringspolitikens effektivitet vid olika växelkursregimer framförallt för en liten öppen ekonomi.
• Härleda både statiska och dynamiska modeller för aggregerad efterfrågan och utbud verbalt och grafiskt samt beskriva dessa modeller matematiskt.
• Tillämpa ovannämnda efterfråge- och utbudsmodeller för att analysera hur stabiliseringspolitiken i en liten öppen ekonomi påverkar makroekonomiska variabler – främst BNP och inflation – på kort och medellång sikt vid olika växelkursregimer och för olika typer av förväntningsbildning hos ekonomiska aktörer.
• Grafiskt och verbalt beskriva olika förklaringar till varför ofrivillig arbetslöshet kan uppstå.
• Analysera varför den europeiska arbetsmarknaden kännetecknas av persistens samt diskutera vägar ut ur detta problem.
• Verbalt, grafiskt och matematiskt förklara hur långsiktig ekonomisk tillväxt uppstår både i en sluten och i en öppen ekonomi samt beskriva olika förklaringar till varför vissa länder har fastnat i fattigdom.
• Analysera rimligheten i antaganden bakom olika makroekonomiska modeller och förklara modellernas svagheter.
• Kritiskt granska rimligheten i makroekonomisk argumentation som figurerar i den politiska debatten.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jerry Blomberg

Jerry Blomberg, Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492335