Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Nationalekonomi A, Mikroteori

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, N0008N
Varför är en CD skiva så dyr och varför bekämpar skivbolagen fildelning? Kursen i mikroteori ger dig kunskap om ekonomins funktionssätt så att du kan svara på denna och liknande frågor.

Studenten ska efter avklarad kurs kunna:

  • Använda modellen för partiell marknadsjämvikt, på varu- och faktormarknaderna, för att visa grafiskt och förklara verbalt hur marknadspriser bestäms på en marknad som kännetecknas av fullständig konkurrens samt för att analysera hur marknadsjämvikten påverkas av förändringar i de faktorer som påverkar efterfrågan och utbud.
  • Beräkna elasticiteter för linjära efterfråge- och utbudsfunktioner samt ge den verbala tolkningen av dessa begrepp.
  • Förklara, grafiskt och verbalt, hur vi kan härleda individens och marknadens efterfrågan på en vara eller tjänst och hur efterfrågan påverkas av förändringar i varupriser och inkomstnivå samt hur individen antas fatta sitt konsumtionsbeslut.
  • Förklara, grafiskt och verbalt, hur företagets och marknadens utbudskurva (under fullständig konkurrens) beror av företagens kostnadsstruktur och teknologi, hur utbudet påverkas av förändringar i dessa samt hur företaget antas ta beslut om sin produktionsvolym.
  • Analysera, grafiskt, och diskutera, med stöd av centrala välfärdsteoretiska begrepp, hur skatter/subventioner/prisregleringar samt olika marknadsmisslyckanden påverkar den samhällsekonomiska effektiviteten.
  • Förklara, grafiskt och verbalt, vad som kännetecknar de vanligaste marknadsformerna och även diskutera dessa ur ett samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Olle Hage

Olle Hage, Universitetslektor, Meriterad lärare

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492336