Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Nationalekonomi A, Makroteori

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, N0011N
Vad händer om Riksbanken höjer reporäntan och varför gör de det? Har du någonsin funderat över varför det finns arbetslöshet och om den går att minska? Kursen Makroteori A ger dig svaren på dessa och liknande frågor.

Målet med kursen är att studenten ska kunna förklara grundläggande makroekonomiska begrepp och samband. Med detta menas att studenten ska ha utvecklat en förmåga att:

  • Definiera och förklara eventuella styrkor och svagheter med olika grundläggande makroekonomiska begrepp som till exempel BNP, ekonomisk tillväxt, bytesbalans, arbetslöshet, inflation, växelkurs, sparande och ränta.
  • Grafiskt och verbalt redogöra för arbetsmarknaden samt utvecklingen av denna (förändringar i lön samt sysselsättning/arbetslöshet). Här ingår att kunna redogöra för flöden och bestånd på arbetsmarknaden, strukturell arbetslöshet, hysteresis etc.
  • Grafiskt och verbalt redogöra för den aggregerade varumarknaden (privat konsumtion, investeringar, offentliga utgifter och nettoexport) samt utvecklingen av denna (förändring i BNP och prisnivå) på kort sikt.
  • Grafiskt och verbalt redogöra för samverkan mellan varumarknaden och penning- och valutamarknaden på kort sikt och därmed grafiskt och verbalt kunna analysera stabiliseringspolitikens möjligheter och begränsningar i en liten öppen ekonomi under olika växelkursregimer.
  • Grafiskt och verbalt klargöra hur total produktion, sysselsättning, priser och växelkurser påverkas av förändringar i aggregerad efterfrågan och i aggregerat utbud på medelfristig sikt i en liten öppen ekonomi under olika växelkursregimer.
  • Grafiskt och verbalt redogöra för sambandet mellan inflation och arbetslöshet.
  • Redogöra för grundläggande skillnader mellan hur olika ekonomiska skolor ser på samhällsekonomins funktionssätt.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jerry Blomberg

Jerry Blomberg, Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492335