Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0012N
Undrar du hur Riksbank och Riksdag bedriver ekonomisk politik samt hur detta påverkar dig och andra? Varför finns EMU? Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Kursen Tillämpad makroekonomi A ger dig svaren på denna och liknande frågor.

Målet med kursen Tillämpad makroekonomi är att studenten efter erlagd kurs ska ha fått använda och fördjupa sin kunskap från makroteori A (N0011N) genom att studera och analysera olika aktuella ekonomiska förlopp och utvecklingstendenser. Studenten ska även efter avklarad kurs ha:

a) Grafiskt och verbalt förklara arbetsmarknadens funktionssätt samt analysera fördelar och nackdelar med arbetsmarknadspolitik.
b) Förklara och analysera stabiliseringspolitikens begränsningar och möjligheter på exempelvis sysselsättning, inflation och tillväxt.
c) Förklara och analysera den svenska ekonomins specifika förutsättningar, exempelvis avseende den ekonomiska utvecklingen och hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar.
d) Förklara fördelar och nackdelar med en valutaunion samt med hjälp av teorin för optimala valutaområden diskutera om Sverige bör gå med i valutaunionen EMU.
e) Grafiskt och verbalt förklara och analysera ekonomisk tillväxt och dess bestämningsfaktorer.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Linda Wårell

Linda Wårell, Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491941