Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Nationalekonomi B, Portföljvalsteori

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0021N
Kunskap om finansiella produkter är nödvändigt om du vill arbeta inom den finansiella sektorn med t ex placeringar och fondförvaltning eller kommer att arbeta med valutatransaktioner inom en internationell koncern.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2015