Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Slutproduktion, text 15 högskolepoäng

Final Journalistic Production, Text
Grundnivå, N0025F
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt V0021F Medielandskap i förändring, V0023F Profession journalist, V0024F Medier, journalistik och samhälle, V0025F Forskningsprocessen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Syftet är att studenten använder sina praktiska och metodologiska färdigheter inom journalistiken för att genomföra och presentera ett eller flera fördjupade journalistiska projektarbeten. Arbetet ska vända sig till en vald publik. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

  • planera, genomföra och presentera ett eller flera kvalificerade journalistiska produktioner
  • göra självständiga etiska bedömningar av journalistiska arbetsprocesser och produkter
  • motivera en journalistisk frågeställning ur ett samhälleligt perspektiv
  • bedöma samhälleliga konsekvenser av en journalistisk produktion  
  • förhålla sig till publiceringsformer och publiceringsytor
  • kritiskt granska, såväl muntligt som skriftligt, andras journalistiska produktioner
  • motivera och argumentera för journalistiska val

Kursinnehåll
I  kursen genomförs ett journalistiskt arbete som redovisas i form av en journalistisk produktion. Val av projekt, metod, samt praktiskt och teoretiskt ramverk sker i samråd med handledare. Studenten ska även kritiskt och konstruktivt värdera samt diskutera andras journalistiska produktion.Genomförande
Kursen genomförs i form av lektioner, handledning i grupp och enskilt, seminarier, inlämningsuppgifter och textproduktionsarbete.

Studenten ska även kritiskt och konstruktivt värdera samt diskutera andras slutproduktioner.

Examination
Kursen examineras genom skriftligt projekt-PM, journalistisk textproduktion, reflekterande text kring produktionen, framläggning av produktionen på seminarium, opposition på annan students produktion

Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteraturen är främst individanpassad och mycket liten del av litteraturen kan ligga fast. Texter och material som rekommenderas för arbetsprocessen är:

Pressens samarbetsnämnd (2007): Spelregler för press, radio och tv. Stockholm: TU Service. Finns på nätet, eller går att beställa från SJF.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002ProjektarbeteU G VG *10.00ObligatoriskV18
0003InlämningsuppgifterU G#5.00ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Prefekt Bo Jonsson 2020-08-14