Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Frilans och företag inom medieproduktion 7,5 Högskolepoäng

Freelancing and Business within Media Production
Grundnivå, N0027F
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurser 60 hp Medie- och kommunikationsvetenskap


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att få studenten att förstå frilansarbetets arbetsmetoder och arbetssätt, samt ge studenten grundläggande verktyg att arbeta med eget företag inom medieproduktion
 
Efter genomgången kurs skall studenten
 
  • kunna redogöra för frilansjournalistens arbetsmarknad
  • kunna redogöra för och arbeta utifrån frilansjournalistens arbetsmetoder
  • självständigt kunna utöva enklare bokföring
  • kunna förklara strukturen i en enskild firma

Kursinnehåll
  • frilansrollen
  • frilansjournalistens arbetsmetoder
  • det egna varumärket
  • bokföring
  • driva företag
  • analys av arbetsmarknaden

Genomförande

Kursen genomförs i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och egna studier utifrån kurslitteratur, inlämningsuppgifter och journalistiskt produktionsarbete.


Examination

Examination sker muntligt och skriftligt. Kursen examineras genom seminarier, studiebesök, samt praktiska och teoretiska inlämningsuppgifter.


Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Bergling, Nejman: Frilanshandboken. 2013
Häger Björn: Reporter - en grundbok i journalistik. 2014

Ytterligare läsning tillkommer och tillhandahålls av lärare

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Rapport4.5TG U G#
0002Muntlig presentation1.5TG U G#
0003Studiebesök1.5TG U G#

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-11-02