Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Marknadsanalys

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0027N
Kursen är en fortsättningskurs inom nationalekonomi och fokuserar på att analysera marknader utifrån ett företagsperspektiv. Om kursen sammanfattas med några få ord skulle det vara så här används nationalekonomi inom företaget.

Målet med kursen är att skapa fördjupad förståelse och kunskap om hur nationalekonomiska teorier tillämpas utifrån ett företagsperspektiv. Syftet med kursen är även att studenten ska lära sig att analysera ekonomiska problem med hjälp av kvantitativ data.Detta innebär de kunskaper som ni har lärt er i framförallt mikroteori A kommer att användas för att lösa praktiska problem som kan uppstå i en företagssituation. Mindre vikt kommer därmed att läggas vid de teoretiska resonemangen och mer vikt kommer att ligga på att studenterna skall lära sig att hantera problem som en företagsledare/anställd kan möta i verkligheten.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jerry Blomberg

Jerry Blomberg, Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492335
Rum: A408 - Luleå»
Linda Wårell

Linda Wårell, Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491941
Rum: A415 - Luleå»