Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utveckla ditt fotograferande - stillbild 7,5 högskolepoäng

Improve your Photography
Grundnivå, N0029F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Höst 2021 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Målet är att studenten efter genomgången kurs ska kunna uppvisa grundläggande färdigheter i digital fototeknik, komposition och bildberättande. Studenten ska kunna uppvisa grundläggande kunskaper om kamerans olika tekniska funktioner och hur dessa påverkar det färdiga bildresultat. Studenten ska också kunna uppvisa grundläggande fotografiska färdigheter i de vanligast förekommande fotografiska genrerna. Utöver detta ska studenten kunna uppvisa en grundläggande förståelse för bildskapande och bildpublicering i dagens samhälle och kunna värdera och förhålla sig till sina egna och andras bilder utifrån etiska och juridiska aspekter.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • visa grundläggande färdigheter i digital fototeknik, komposition och bildberättande
  • visa grundläggande färdigheter i redigering och bildbehandling
  • visa grundläggande färdigheter i olika fotografiska genrer
  • visa grundläggande kunskaper om hur tekniska funktioner påverkar bilden
  • visa grundläggande kunskaper om etiska och juridiska aspekter på fotograferande
  • visa grundläggande förståelse för bildens roll i dagens samhälle

Kursinnehåll

Kursen introducerar grunderna i digital stillbildsfotografering och vänder sig till dig som vill utveckla ditt fotograferande antingen i din profession eller som ett intresse. Vi går igenom tekniken bakom bilden där kamerans olika funktioner presenteras utifrån såväl ett tekniskt som berättande perspektiv. Bildskapandets delar med komposition och exponering introduceras och förklaras utifrån ett perspektiv där bildskapandet syftar till att berätta, så att du som student kan utveckla din teknik och ditt bildspråk i olika fotografiska genrer. Vidare introduceras grundläggande bildbehandling och redigering. 


Genomförande

Kursen genomförs helt på distans och innehåller föreläsningar, diskussions- och responsseminarier utifrån genomförda övningsuppgifter. Kursen förutsätter tillgång till systemkamera, bildbehandlingsprogram och dator med internetuppkoppling.


Examination

Kursen examineras genom uppgifter, skriftliga reflektioner och muntlig redovisning.


Övrigt

Kursen examineras genom uppgifter, skriftliga reflektioner och muntlig redovisning.


Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Obligatorisk litteratur:
Rantakrans, Elin, Hagberg, Tobias (2011): Bättre bilder/Grunderna. Stockholm: HME Publishing
Sundberg, Viktor (2013) Bättre bilder/ Fotoskolan. 1: Viktor Sundberg lär dig ta kontrollen över kameran. Stockholm: HME Publishing
Sundberg, Viktor (2013): Bättre bilder/Fotoskolan. 2: Viktor Sundberg lär dig fånga rätt ljus i snygga kompositioner - med känsla! Stockholm: HME Publishing

Referenslitteratur
Kim, Eric (2013): Bättre bilder/Streetfoto. Stockholm: HME Publishing
Meredith, Kevin, Travers, Peter (2019): Hot shots - enkla tips för bättre bilder. Stockholm: Lind & co.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Praktiska uppgifterU G#4.00ObligatoriskH20
0002InlämningsuppgifterU G#3.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17