Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mobilkamerans möjligheter - stillbild 7,5 högskolepoäng

The capabilities of the Mobile Camera
Grundnivå, N0030F
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Målet med kursen är att studenten efter genomgången kurs ska kunna uppvisa färdigheter i fotokomposition och bildberättande. Dessutom visa grundläggande kunskaper om hur mobilkameran kan användas för bildskapande – dess möjligheter och begränsningar. Studenten ska kunna visa fotografiska färdigheter. Utöver detta ska studenten uppvisa en grundläggande förståelse för bildskapande och bildpublicering i dagens medielandskap och kunna värdera och förhålla sig till sina egna och andras bilder utifrån bildens innehåll och etiska och juridiska aspekter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om mobilkamerans funktioner
  • visa grundläggande kunskaper om fotokomposition och bildberättande
  • diskutera etiska aspekter på bildens betydelse
  • diskutera och problematisera bildpublicering i dagens medielandskap
  • förklara juridiska aspekter på bildskapande och bildpublicering

Kursinnehåll

Kursen introducerar grunderna i stillbildsfotografering och vänder sig till den som vill ha en grundläggande kunskap i fotograferande för privat bruk eller som en del av en profession.

Kursen lägger särskild vikt vid bildinnehåll och bildkomposition. Bildens betydelse och uttryck i sociala medier diskuteras och prövas. Vi går igenom kamerans basala tekniska funktioner. Grundläggande bildredigering introduceras.


Genomförande

Kursen genomförs helt på distans och innehåller föreläsningar, diskussions- och responsseminarier utifrån genomförda övningsuppgifter. Kursen förutsätter tillgång till mobilkamera, ett enkelt bildbehandlingsprogram och dator med internetuppkoppling.


Examination

Kursen examineras genom uppgifter, skriftliga reflektioner och muntlig redovisning.


Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Funcke, N. (2016). Att publicera: etik och juridik för journalister och publicister. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Valda delar.
Kim, E. (2013). Streetfoto. Lidingö: Dext.
Meredith, K. (2011). Hot shots: enkla tips för bättre bilder. Stockholm: Känguru.
Sundberg, V. (2013). Bättre bilder - fotoskolan 1 Viktor Sundberg hjälper dig ta kontrollen över kameran. (2. utök. utg.) Lidingö: Dext.

Ytterligare texter tillkommer under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Praktiska uppgifterU G#4.00ObligatoriskV21
0002InlämningsuppgifterU G#3.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson 2020-11-06