Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dokumentärt berättande 15 högskolepoäng

Documentary production
Grundnivå, N0031F
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursen vänder sig till dig som har ett projekt i dokumentärt berättande som du vill genomföra. Målet med kursen är att studenten efter genomgången kurs ska kunna uppvisa färdigheter i det dokumentära berättandet med avseende på historik, dramaturgi, innehåll och produktion.

Studenten ska visa praktiska färdigheter genom att producera en egen dokumentär berättelse inom ljud-, text- och/eller bildmediet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • visa grundläggande kunskaper om den dokumentära berättartraditionen
  • visa grundläggande kunskaper om den juridik som omger dokumentär produktion
  • visa grundläggande förståelse för det dokumentära berättandets betydelse för sin samtid
  • visa grundläggande förståelse för det dokumentära berättandets struktur
  • visa grundläggande färdigheter i att skapa och genomföra ett eget dokumentärt projekt inom givna ramar

Kursinnehåll

Kursen introducerar det dokumentära berättandet i olika medier. Den vänder sig till dig som har en idé om ett dokumentärt projekt som du vill utveckla och genomföra. Kursen går igenom det dokumentära berättandets historia och utveckling och strategier från idé till projektplan och produktion. Studenten arbetar självständigt med det egna projektet med inslag av handledning.


Genomförande

Kursen genomförs på distans med fysiska träffar vid LTU i Piteå. Kursen innehåller föreläsningar och diskussions- och responsseminarier utifrån genomförda uppgifter.


Examination

Kursen examineras genom uppgifter, skriftliga reflektioner och muntlig redovisning.


Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Uppdateras inför kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Praktiska uppgifterU G#10.00ObligatoriskV21
0002InlämningsuppgifterU G#5.00ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14