Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Samhällsekonomi för lärare

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0032N
Kursen ger grundläggande kunskaper om hur marknadsekonomin fungerar, med särskilt fokus på förutsättningarna i den svenska ekonomin.

Kursen startar med en introduktion till utbuds- och efterfrågeanalys. Detta leder fram till en förståelse för hur priser bestäms i en marknadsekonomi och prisets roll som informationsbärare. Momentet fortsätter med en genomgång av prisbestämning under olika marknadsformer med varierande grad av konkurrens. Till sist analyseras fall där den fria marknaden själv inte klarar av att fördela resurserna på ett efffektivt sätt, så kallade marknadsmisslyckanden och hur sådana kan ge upphov till exempelvis miljöförstöring och behov av ingripanden i form av regleringar, skatter etc. Kursen fortsätter med att definiera och förklara hur exempelvis BNP, tillväxt, inflation, räntebildning, växelkurser och arbetslöshet bestäms i en öppen, handelberoende ekonomi som Sveriges. Stor tonvikt läggs på att skapa förståelse för hur den ekonomiska politiken påverkar den ekonomiska utvecklingen. Den svenska ekonomiska utvecklingen under 1900-talet beskrivs och förklaras med hjälp av de presenterade teorierna.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Kristina Ek, Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492301