Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0040N
Vad händer när marknaden inte klarar av att fördela samhällets resurser på ett effektivt sätt? Denna kurs ger dig kunskap om marknadsmisslyckanden på exempelvis miljöområdet och internationell handel.

Detta är en grundläggande kurs i nationalekonomi som bygger vidare på kunskaper från mikroteori A (N0008N). I Mikroekonomiska tillämpningar lär studenten sig:

a. Förklara med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang hur politiska ingripanden såsom prisregleringar och skatter påverkar såväl marknadspriser som den samhällsekonomiska effektiviteten
 b. Förklara med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang hur miljöproblem uppstår samt vilka välfärdseffekter dessa för med sig. Vidare ska studenten grafiskt, muntligt och skriftligt kunna förklara hur man med hjälp av politiska styrmedel kan försöka åtgärda miljöproblemen. Studenten ska även kunna diskutera för- och nackdelar med olika typer av politiska styrmedel inom miljöområdet.
c. Förklara de samhällsekonomiska effekterna av internationell handel med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang. Studenten ska vidare kunna förklara de samhällsekonomiska konsekvenserna av handelsbegränsande politiska ingripanden som till exempel tullar och importkvoter.
d. Förklara med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang vilka effekter som ofullständig och asymmetrisk information har på den samhällsekonomiska effektiviteten. Studenten ska även kunna beskriva hur olika strategier kan användas av marknadens aktörer för att hantera informationsproblemet.
e. Definiera och kvantifiera begreppen osäkerhet och risk samt med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang förklara hur osäkerhet och risk påverkar individens beslutsfattande samt hur risk kan reduceras genom t ex informationsinsamling, försäkringslösningar och diversifieringsstrategier.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Kristina Ek, Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492301