Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Industriell organisation II

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, N7002N
På många marknader finns det företag som kan utöva någon form av marknadsmakt. T.ex. karteller kan utöva marknadsmakt för att press upp prisnivån. I denna kurs analyseras sådana marknader.

Du kommer efter kursen att kunna redogöra för olika marknadsstrukturer och funktionssätt. Du får också en fördjupad förmåga att analysera hur olika marknadsformer påverkar prisbildningen samt hur olika strategival påverkar företaget och marknaden givet marknadsformen. Du lär dig också att tillgodogöra dig vetenskapliga artiklar och tillämpa dess innehåll. Kursen är en fördjupningskurs inom industriell organisation och behandlar marknader med imperfekt konkurrens. Olika oligopolmodeller analyseras vars marknadsutfall jämförs med monopol och fullständig konkurrens. Vidare analyseras marknadsmakt samt hur olika strategier som exempelvis prisdiskriminering, marknadsföring, sammanslagningar, investeringar, kapacitetsutnyttjande och teknisk utveckling påverkar markandsstrukturen. Kursen inkluderar även empiriska kvantitativa inslag där olika modeller tillämpas och utvärderas.

Möjligheten att ansöka om examensarbete inom området finns. Kontakta studievägledare för mer information om ansökningsförfarande samt behörigheter.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Robert Lundmark

Robert Lundmark, Professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492346