Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Miljöekonomi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, N7011N
Kursen ger fördjupade kunskaper om varför olika typer av miljöproblem uppkommer, hur vi kan utforma styrmedel för att hantera problemen samt vilka effekter sådana styrmedel får på samhällsekonomin.

Studenten ska med hjälp av de teoretiska verktyg som presenteras på kursen kunna:
a)    Beskriva och kritiskt förhålla sig till olika synsätt på begreppet hållbar utveckling samt till ett antal olika etiska skolbildningar som behandlar kopplingen mellan miljön och det ekonomiska systemet.
b)    Identifiera samt med hjälp av grafiska och matematiska verktyg analysera förekomsten av olika marknadsmisslyckanden som ger upphov till miljöproblem i en marknadsekonomi.
c)    Identifiera och härleda samhällsekonomisk effektiva miljömål för olika kategorier av miljöproblem.
d)    Använda grafiska och matematiska verktyg för att analysera effekterna av och effektiviteten hos olika miljöpolitiska styrmedel såsom utsläppshandel, miljöskatter och gränsvärden.
e)   Beskriva och kritiskt förhålla sig till olika typer av ekonomiska modeller (t.ex. allmän jämviktsmodeller) som kan användas för att analysera miljöpolitiska styrmedels effekter på samhällsekonomin.
f)    Analysera förekomsten av gränsöverskridande miljöproblem samt hur dessa kan – och har – hanterats genom internationella överenskommelser.
g)   Beskriva och kritiskt förhålla sig till grunderna för metoder som syftar till att värdera miljöeffekter och förändringar i ekonomiska termer samt de begränsningar som finns i dessa metoder, samt med hjälp av dessa kunskaper kunna genomföra en enklare miljövärderingsstudie.
h)   Skriftligt och muntligt sammanfatta, diskutera och kritiskt förhålla sig till olika vetenskapliga arbeten inom området.

Möjligheten att ansöka om examensarbete inom området finns. Kontakta studievägledare för mer information om ansökningsförfarande samt behörigheter.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Kristina Ek, Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492301
Patrik Söderholm

Patrik Söderholm, Professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492078