Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Grundkurs i geologi och mineralogi

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, O0016K
Kursen skall ge kunskap om mineralogins och geologins grunder.
Kursen skall innehålla teori om grundläggande geologiska processer samt praktiska övningar i mineralogi - kristallografi
- mineral- och bergartsexkusioner
- praktisk mineral- och bergartsidentifiering med hjälp av lupp, propp, magnet, syror, hårdhet och mikroskop
- grundläggande geologiska processer.
- bergartslära samt bergarternas bildning och indelning
- mineralogi med definition av mineral, mineralgrupper, grundämnen, salter, oxider, sulfider, sulfater, karbonater och silikater, malm- och industrimineral.
- översikt över Sveriges bergrund och mineralfyndigheter
- prospekteringsmetoder.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Olof Martinsson

Olof Martinsson, Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493669
Rum: F839 - Luleå»