KURSPLAN

Grundkurs stenbearbetning 7,5 Högskolepoäng

Basics in Stonework
Grundnivå, O0017K
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Instiutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2013-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen skall ge studenten
en introduktion i att hantera de vanligaste maskinella utrustningarna vid stenbearbetning.
en stor förtrogenhet med säkerhetsföreskrifter.
kunskaper i enklare praktiska slipningar.

Kursinnehåll
Kursen innehåller teori med integrerade praktiska övningstillämpningar och genomgång av säkerhetsföreskrifter genom
hantering av sliputrustning, såsom cabochonmaskiner, sågar, trumlare, planslipar, mm.
praktisk och teoretisk genomgång av säkerhetsföreskrifter, såsom användning av hörselskydd, skyddskläder och vatten, byte av sågklingor, slipband, slipskivor, mm.
genomgång av maskiners och sliputrustningens hållbarhet och livslängd och skötsel.
ett antal enklare slipövningar.

Genomförande
Undervisningen består av teoretiska lektioner och praktiska genomgångar i närundervisning och i distansform.

Examination
Skriftlig tentamen på den teoretiska delen och fortlöpande examination av praktiska tillämpningar genom redovisning av genomförda övningsuppgifter.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Torbjörn Lindwall är ansvarig för genomförandet av såg och slipundervisningen liksom för instruktioner om drift och säkerhet vid hantering av stenbearbetningsmaskinerna

Examinator
Christina Wanhainen

Övergångsbestämmelser
Kursen O0017K motsvarar kursen KGO502

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendier, Kristallen AB. Referenslitteratur lånas ut.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen1.5U G#
0002Övningsuppgifter6.0U G#