Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Ledning och organisation av affärsverksamhet

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, O0017N
Kursen vänder sig till den som vill få en förståelse för organisationer som fenomen och de frågor och problem som organisationer har att hantera.

Kursen behandlar centrala områden inom organisationsteorin såsom integration mellan organisation och omvärld, organisationers mål, strategi, teknologi struktur och styrning, den sociala dimensionen samt ledning och förändring av organisationer.
Ersätter Organisationsteorins grunder O0004N.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Johan Sandström

Johan Sandström, Professor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493113
Rum: A273 - Luleå»