KURSPLAN

Stenbearbetning med slipningstekniker 7,5 Högskolepoäng

Stonework with cutting techniques
Grundnivå, O0018K
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2013-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
De studerande skall få kunskaper i de vanligaste stenbearbetningsteknikerna och slipningarna.
Efter kursen har den studerande
- fått insikt i de vanligaste slipteknikerna, såsom sågning, borrning, cabochonslipning och facettslipning.
- bearbetat stenar med olika egenskaper
- slipat flera olika former t ex hjärtan, dubbelcabochoner, kulor m.m.

Kursinnehåll
Kursen innehåller teori integrerad med praktiska övningar.
Teoretisk genomgång sker av stenars egenskaper och redogörelse för varför olika stenar reagerar på ett visst sätt när man bearbetar dem. Teori och praktiska förevisningar med övningar sker av olika sliptekniker, t ex borrning, sågning, cabochonslipning och facettslipning. Praktiska förevisningar och övningar sker av olika slipformer och tekniker, t ex framställning av stenkulor med hjälp av cabochonmaskin och i en kulmaskin.

Genomförande
Undervisningen består av teoretiska lektioner och praktiska genomgångar med övningar i närundervisning med distansinslag med föreläsning, övningsmoment och uppgifter.

Examination
Examination sker kontinuerligt genom godkända praktiska förevisningar av övningsresultat samt ett skriftligt prov.
Skriftligt nätbaserat teoriprov.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Tidigare SBL206 Kursen ingår som delkurs i yrkeshögskoleutbildningen med inriktning mot ädelsten, 80p.
Lärare i stenbearbetningsteknik är Torbjörn Lindwall

Examinator
Christina Wanhainen

Övergångsbestämmelser
Kursen O0018K motsvarar kursen KGO503

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Loberg, Bengt, Geologi, Prisma 1999
Kompendier

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen1.5U G#
0002Färdigställande av slipade grundformer av sten6.0U G#