KURSPLAN

Avancerad slipteknik 7,5 Högskolepoäng

Advanced Cutting Technique
Grundnivå, O0028K
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2012-11-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0018K Stenbearbetning med slipningstekniker


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
De studerande skall ha fördjupade kunskaper i slipformer och sliptekniker, särskilt facettslipning.

Kursinnehåll
Kursen innehåller teori integrerad i praktiska genomgångar och övningar med olika stenmaterial och slipformer. Praktiskt arbete med olika stenmaterial och slipformer. Tillverkning av facettslipade stenar, t ex trappslipning, stjärnslipning och dubberlbriljant. Bearbetning av stenar med olika effekter, t ex asterism i rubin.
Projektuppgift.

Genomförande
Undervisningen består av obligatoriska lektioner och praktiska genomgångar och föreläsningar med distansinslag.

Examination
Examination sker genom godkända praktiska förevisningar av uppgifter, projektrapport och redovisning.
Skriftlig tentamen med differentierade betyg.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Examinator
Christina Wanhainen

Övergångsbestämmelser
Kursen O0028K motsvarar kursen KGO508

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium Kristallen AB
Referenslitteratur utlånas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Teori3.0G U 3 4 5
0002Praktik4.5G U 3 4 5