KURSPLAN

Gemmologi, fördjupning 7,5 Högskolepoäng

Gemmology, deeper studies
Grundnivå, O0029K
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2012-11-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0019K Gemmologi med inriktning mot smyckestenar


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
De studerande skall efter kursen ha fördjupade kunskaper om ädelstenar och ädelstensidentifiering.

Kursinnehåll
Kursen innehåller praktiskt arbete med instrument, mikroskåp, spektroskop, chelseafilter, refraktometer, uv-lampa , lupp, densitetsvågar, tunga vätskor m.m.
Teoretiska och praktiska övningar med imiterade och syntetiska ädelstenar.
Klassifikation och identifikation av de vanligaste ädelstenarna.
Val av slipmodeller, främst mot facettslipning, med hänsyn tagen till bästa möjliga
prisläge efter bearbetning.
Projektarbete.

Genomförande
Undervisningen består av teoretiska lektioner och praktiska genomgångar med delvis användande av distansöverbryggande teknik.

Examination
Examination sker genom godkända praktisk a förevisningar, projektredogörelse och skriftlig tentamen.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Examinator
Christina Wanhainen

Övergångsbestämmelser
Kursen O0029K motsvarar kursen KGO506

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium Kristallen AB
Referenslitteratur utlånas.
Michael O´donoghues, Artificial Gemstones

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftligt prov4.5G U 3 4 5
0002Projektuppgifter3.0U G#