KURSPLAN

Guldsmedsteknik 7,5 Högskolepoäng

Goldsmithing
Grundnivå, O0030K
Version
Kursplan gäller: Höst 2010 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2010-10-07

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet eller motsvarande och MPB026 samt KGO509, InfattningsteknikMål/Förväntat studieresultat
De studerande ges grunderna i guldsmedsteknikerna.

Kursinnehåll
Kursen innehåller teori integrerad i praktiska genomgångar och arbeten med grunder inom guldsmedstekniken, såsom lödning, sågning, filning, sträcknng, bockning, valsning, slipning, borrning och polering.
Verktygsvård, stämplingslagar och metallåtervinning ingår.

Genomförande
Undervisningen består av obligatoriska lektioner och praktiska genomgångar och föreläsningar med distansinslag.

Examination
Examination sker genom godkända praktiska förevisningar av uppgifter, projektrapport och redovisning.

Examinator
Pär Weihed

Övergångsbestämmelser
Kursen O0030K motsvarar kursen KGO512

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium Kristallen AB
Referenslitteratur utlånas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Övningsuppgifter4.5U G#
0002Tentamen3.0U G#