Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Omvårdnad, Att leva med sjukdom II

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, O0071H
Studenten skall efter genomgången kurs fördjupat sina kunskaper i omvårdnad med fokus på hur det är att leva med sjukdom baserat på kvalitativa forskningsmetoder.
Kursen består av att redogöra för vad det betyder att leva med sjukdom ur både den sjuke personens/patientens och dennes närståendes perspektiv samt att förklara, tillämpa och dokumentera forskningsprocessen med en kvalitativ ansats.

Kursen innehåller:

  • Kvalitetsgranskning av kvalitativa vetenskapliga studier
  • Motivering av betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt
  • Tillämpning av kvalitativ innehållsanalys som metod för att analysera data
  • Kategorisering och sammanställning av data i syfte att identifiera behov hos den sjuke personen/patienten och dennes närstående
  • Utifrån ett vetenskapligt resonemang föreslå hur identifierade behov i dagligt liv kan stödjas hos den sjuke personen/patienten och dennes närstående

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Britt-Marie Välivaara

Britt-Marie Välivaara, Universitetslektor

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493848