Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Omvårdnad, Att leva med sjukdom I

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, O0072H
Studenten skall efter genomgången kurs ha fördjupat sina kunskaper i vetenskaplig metod och den kvantitativa forskningsprocessen.

Kursen är en fördjupning i omvårdnad med på fokus på temat att leva med sjukdom och på kvantitativa metoder. I kursen genomförs en enkätstudie där statistiska analysmetoder tillämpas, samt att studenten kvalitetsgranskar artiklar och söker evidens för en omvårdnadsintervention. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för omvårdnad som vetenskap i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv med fokus på kvantitativa ansatser
  • beskriva, förklara och tillämpa forskningsprocessen med en kvantitativ ansats
  • konstruera en enkät och tillämpa relevanta statistiska analysmetoder
  • tillämpa evidensbaserad omvårdnad utifrån en klinisk frågeställning
  • redogöra för och motivera forskningsetiska principer
  • redogöra för vad det betyder att leva med sjukdom ur både den sjuke och dennes närståendes perspektiv

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Silje Gustafsson

Silje Gustafsson, Universitetslektor

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492313