Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sjuksköterskans professionella kompetens 1,5 Högskolepoäng

Nurses professional competence
Grundnivå, O0091H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E. Samt att kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0090H Prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vård och omvårdnad av äldre personer. Kursen kräver dessutom följande godkända kurser: O0086H Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso-och sjukvård M0091H Vårdrelaterade infektioner och vårdhygien M0092H Farmakologi och läkemedelsberäkning O0087H Prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vård och omvårdnad av människor vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd. O0088H Lärande, organisation och ledarskap O0089H Prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vård och omvårdnad av människor vid psykisk ohälsa och sjukdom.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
 
  • visa sådan professionell kompetens som krävs för att arbeta som legitimerad sjuksköterska inom svensk hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg

 


Kursinnehåll
  • integrering av studentens kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt från utbildningens genomförda kurser
  • klinisk och teoretisk examination av professionell kompetens

Genomförande
Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter och studenter, och mellan lärare och studenter.  Arbetsformer syftar till att integrera studentens teoretiska och kliniska kunskaper vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion. Deltagande i examinerande moment är obligatoriskt.

 


Examination
Professionell kompetens examineras genom en individuell tvådelad tentamen. Del 1 utgörs av en patientsimulering på klinisk träningscentra som genomförs i par om två studenter med individuell bedömning. Del 2 utgörs av en skriftlig webbaserad tentamen. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Se föregående kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tenamen1.0TG U G#
0002Patientsimulering0.5TG U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14