Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård II

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, O0108H
Personal i vård, stöd och omsorg har möjlighet att stödja återhämtning vid psykiska problem. I kursen kommer du lära dig om hur man kan utveckla och bibehålla ett arbetssätt som är personcentrerat, resursfokuserat, samarbetsinriktat och reflekterande

Kulturen och strukturen på en arbetsplats kan underlätta eller utgöra ett hinder för att personalen ska vara ett stöd för personer med allvarliga psykiska problem i deras återhämtning. Luleå tekniska universitet ger två fristående kurser med fokus på återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård, stöd och omsorg. Kurserna är helt nätbaserade och ges på kvartsfart. Denna fortsättningskurs tar upp förutsättningar och verktyg för att utveckla ett återhämtningsinriktat arbetssätt, med fokus på reflektion, vårdkultur, etik och förändringsarbete. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson, Biträdande professor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493227