Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Projektkurs i tillämpad geofysik

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7002K
Självständigt projektarbete. Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Thorkild Maack Rasmussen

Thorkild Maack Rasmussen, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493413