Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i tillämpad geofysik 15 Högskolepoäng

Senior Design Project in Applied Geophysics
Avancerad nivå, O7002K
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Geofysik
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Examinator gör individuell prövning.Mål/Förväntat studieresultat
Målet är att studenten självständigt skall utforma, genomföra och redovisa ett projekt inom ämnet.

Kursinnehåll
Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling.

Genomförande
Självständigt projektarbete med stöd av examinator.

Examination
Skriftlig rapport

Övrigt
Examinator: Ämnesföreträdare (eller den, som ämnesföreträdaren utser).

Examinator
Sten-Åke Elming

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2
Beror på valt projekt och bestäms senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Godkänd muntlig och skriftlig redovisning15.0G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2011-10-05