Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Projektkurs i malmgeologi

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7005K
Självständigt projektarbete. Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling.
Den här kursen erbjuds bara på engelska.
Besök den engelska sidan för mera information.