Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Avancerad projektledning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7008N
Kursen behandlar hur man självständigt och i grupp med andra planerar och leder projekt.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna självständigt och i samverkan med andra planera och leda projekt i flerprojektmiljö. I kursen ges studentent även möjlighet att reflektera över hur olika interna och externa intressenters krav och behov tillgodoses i en projektplan.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Vinit Parida

Vinit Parida, Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492469