Utbwebben - defaultbild för kurser swe

GIS, CAD och bildbehandling

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7010K
Kursen innehåller verktyg för databehandling av geografiska data, verktyg för 3-dimensionell geologisk och geofysisk information samt processering av geofysiska data
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2013