Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i malmgeologi 7,5 högskolepoäng

Senior Design Project in Ore Geology
Avancerad nivå, O7016K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Geovetenskap

Behörighet

Examinator gör individuell prövning.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten självständigt ska kunna utforma, genomföra och redovisa ett vetenskapligt projekt inom ämnet.

Studenten ska kunna samla in data/information och presentera dem både skriftligt (rapport) och muntligt (presentation). 

Kursinnehåll
Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Självständigt projektarbete med stöd av examinator eller en handledare som utsetts av examinator. Ett ämne väljs i diskussion med examinatorn, och därefter arbetar studenten själv med ämnet. Ämnet redovisas i en skriftlig rapport samt muntlig presentation.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursmålen att kunna genomföra och redovisa ett projektarbete examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av det valda ämnet.

Examinator
Glenn Bark

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Beror på valt projekt och bestäms senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Godkänd muntlig och skriftlig redovisningG U 3 4 57.50ObligatoriskH07Ja

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17