Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Prospektering

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7018K
Kursen omfattar prisbildning och marknadsmekanismer för metaller och industriminerl. Strategier för prospektering. Geologiska, geofysiska och geokemiska prospekteringsmetoder. Borrmetoder och borrprogram. Provtagnings- och karteringsmetodik. Sammanställning och utvärdering av data med GIS. Lagar och förordningar.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Olof Martinsson

Olof Martinsson, Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493669
Rum: F839 - Luleå»