Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Petrologi och regional geologi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7019K
Efter genomgången kurs skall studenten ha en förståelse för hur bergarters kemi är kopplad till plattektoniska processer, samt hur huvud- och spårelementdata och isotoper kan användas för klassificering och petrogenetisk analys.

Kursinnehåll

Fasdiagram, fasregeln, tvåkomponent och trekomponentdiagram

Smältprocesser, fraktionering och kristallisering av magmor

Diskrimineringsdiagram för tektonisk miljö

Isotoper och petrogenes

Sedimentära miljöer och sedimentära facies

Bassängutveckling

Metamorfa mineralassocieringar, metamorfa mineralreaktioner och jämvikter

Metamorfa facies

Geotermometrar och geobarometrar

Bergartsbildande processer i relation till plattektonik

Regional geologi.
Fältövning

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Olof Martinsson

Olof Martinsson, Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493669