Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Tillämpad fältprospektering

3 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7023K
Kursen ger fördjupade kunskaper i fältmetoder för prospektering efter massiva sulfidmineraliseringar

Kursens mål är att ge studenterna fördjupade kunskaper i fältkartering och insamling av data och prover i fält, samt hur information kan syntetiseras i syfte att avgränsa målområden för prospektering efter massiva sulfidmineraliseringar. Via tematiska övningar i onlinemiljö och i fält återskapar kursen virtuellt ett arbetsflöde från tidig fältkartering och provtagning med fokus på struktur, stratigrafi och omvandlingar, till behandling av data i GIS miljö, och vidare till identifiering av ett målområde som testa med hjälp av provborrning. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Tobias Bauer

Tobias Bauer, Biträdande professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150
Nils Jansson

Nils Jansson, Biträdande professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491487