Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillämpad fältprospektering 3 högskolepoäng

Applied Field Exploration
Avancerad nivå, O7023K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

90hp inom geovetenskap. Goda kunskaper i engelska, motsvarande engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomförd kurs skall studenten ha uppnått följande mål:

- kunskap om geologiska, geofysiska och geokemiska prospekteringsmetoder och hur de används i en prospekteringskampanj.
- kunskap om metoder för kartering och provtagning i fält.
- viss kännedom om förberedande och uppföljande arbete vid prospektering, kännedom om strategier för val av geografiska målområden vid prospektering och betydelsen av lokala faktorer.
- kännedom om dataprogram för behandling av geografisk, geologisk, geofysik och geokemisk information.


Kursinnehåll
Geologiska, geofysiska ocg geokemiska metoder i VMS prospektering. Fältövningar i strukturgeologi, geofysik, hydrotermal omvandling. Fältövningar i geofysiska mätningar användandes drönarteknologi. Syntes av fältdata i GIS miljö för att välja ett målområde. Borrkärnekartering och provtagning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs i form av ett antal tematiska kursmoduler i Canvas där teoretisk genomgång varvas med praktiska övningar. Under en vecka i Juni så sker praktiska fältövningar på plats i studieområdet. Efter fältövningarna så sammanställer studenterna resultaten individuellt i en slutrapport.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Godkända övningsuppgifter och projektarbete med differentierade betyg. Redovisning av projektrapporter skriftligt.


Examinator
Nils Jansson

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Online kompendium i Canvas

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ÖvningsuppgifterU G#1.20ObligatoriskV21
0002ProjektuppgiftG U 3 4 51.80ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-10-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17