Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Geologi i Arktis

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7024K
Kursen ger fördjupad kunskap om geologi och mineralförekomster i arktiska Fennoskandia, Grönland, Sibirien/Kola och Nordamerika.

Kursens mål är att ge fördjupad kunskap om det geologiska ramverket och mineralförekomster inom arktiska områden. Genom föreläsningar och seminarier täcker kursen de storskaliga geologiska modellerna för den tektoniska utvecklingen i Fennoskandiska Skölden, och andra arktiska områden som Grönland, Sibirien/Kola och Nordamerika. Malmbildning och malmers egenskaper diskuteras ur ett regionalgeologiskt perspektiv.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Glenn Bark

Glenn Bark, Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039