Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Omvårdnad, Skolhälsovård

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7056H
Kursen ingår i programmet ’Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska’. Kursen kan sökas som fristående kurs och riktar sig till yrkesverksamma sjuksköterskor. Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper om skolhälsovård.
Kursen innehåller områden inom skolhälsovård/elevhälsa såsom hälsofrämjande och förebyggande arbete, elever i behov av särskilt stöd, patientsäkerhet och förbättringskunskap, omvårdnadsmässiga och medicinska ställningstaganden vid vaccinationer samt ledarskap och samverkan. Kursen är på avancerad nivå och är helt nätbaserad, vilket innebär att undervisning, lärande och examinationer sker via informations- och kommunikationsteknik. Studierna bedrivs individuellt och i studiegrupp, med inslag av studieuppgifter, seminarier, föreläsningar, grupparbeten och egna studier. Kursplanen finner du via länken:  http://www.ltu.se/edu/course/O70/O7056H/O7056H-Omvardnad-Skolhalsovard-1.100726?kursView=kursplan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Päivi Juuso

Päivi Juuso, Biträdande professor, Utbildningsledare KUSSK

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493897