Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Omvårdnad, Hemsjukvård

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7057H
Kursen ingår i programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska och bedrivs även som fristående kurs riktat till legitimerade sjuksköterskor. Syftet med kursen är att utveckla och fördjupa kunskaper som berör hemsjukvård.
Kursen innehåller områden såsom patientsäkerhet och förbättringskunskap inom hemsjukvård, omvårdnadsinterventioner till personer som vårdas hemma samt ledarskap och samverkan inom hemsjukvård. Kursen är på avancerad nivå och är helt nätbaserad, vilket innebär att undervisning, lärande och examinationer sker via informations- och kommunikationsteknik. Studierna bedrivs individuellt och i studiegrupp, med inslag av studieuppgifter, seminarier, föreläsningar, grupparbeten och egna studier. Kursplanen finner du via länken:  http://www.ltu.se/edu/course/O70/O7057H/O7057H-Omvardnad-Hemsjukvard-1.100727

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.