Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Klinisk bedömning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7072H
Kursen syftar till att ge dig som sjuksköterska fördjupade kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma patienters tillstånd och hälsostatus, samt vidta relevanta åtgärder.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2022