Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, O7073H
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2020