Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Produktionsmetodik - verksamhetsförlagd 15 högskolepoäng

Prduction methodology
Grundnivå, P0002F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Upplevelseproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Turism- och fritidsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Minst 60p högskolestudier


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen kan studenten självständigt utveckla sin kompetens inom medie/upplevelse-området.

Detta bygger på att studenten genom aktiv deltagande i professionell verksamhet, kan dokumentera sin lärandeprocess utifrån reflektioner över:
-samband mellan den verksamhet han/hon deltar i och sin utbildning
- professionalism och etik i verksamheten
- förhållanden mellan egna handlingar, privat teori och vetenskapligt förankrad teori

Kursinnehåll
erfarenhetsbaserat lärande
professionalism och etik
verksamhetsstudier
analys och omvärldsorientering

Genomförande
Handledning samt rapportskrivning
Handledning sker både av kursledning samt till kursen kopplad verksamhetsrepresentant

Examination
80% deltagande
Aktivt deltagande i seminarier och handledningstillfällen
Bedömning av rapport
Redovisning av rapport både muntligt och skriftligt

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Kontakta kursansvarig i god tid innan du påbörjar ditt projekt. Skaffa en handledare inom det ämne du genomför ditt projekt. Lämna in ett PM som beskriver ditt projekt till kursansvrig och handledare innan du kör igång.

Examinator
Stefan Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rapporter och uppsatser av Jarl Backman

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0008Praktik på arbetsplatsU G#12.00ObligatoriskH19
0009InlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Institutionen för musik och medier 2007-03-01

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17