Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Den globala klimatförändringen och samhället

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, P0002N
Kursen ger dig förståelse för rådande förutsättningar rörande möjligheten att genomföra en ändamålsenlig klimatpolitik och behandlar miljöpolitikens historiska utveckling, miljöpolitikens påverkan samhället och oss som individer.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2013