Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Den globala klimatförändringen och samhället

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, P0002N
Kursen ger dig förståelse för rådande förutsättningar rörande möjligheten att genomföra en ändamålsenlig klimatpolitik och behandlar miljöpolitikens historiska utveckling, miljöpolitikens påverkan samhället och oss som individer.
Kursen inleds med en kort introduktion till växthuseffekten, utsläppen av växthusgaser samt hur dessa påverkar världens länder, i-länder som u-länder. Sedan ges en historisk introduktion till framväxten av den moderna miljöpolitiken med speciell betoning på de internationella miljöavtalen såsom Kyotoprotokollet. Resterande delar av kursen behandlar förutsättningarna för att med politiska medel reducera utsläppen av växthusgaser, och hur dessa implementeras på global, nationell och lokal nivå. Miljöpolitikens legitimitet och inverkan på enskilda individer diskuteras. Det internationella rättsliga ramverkets syfte, funktion och genomförande analyseras. Häribland de rättsliga principer som klimatregimen vilar på: likhetsprincipen, principen om enat men delat ansvar samt försiktighetsprincipen, och den betydelse som dessa har för genomförandet och utvecklingen av klimatpolitiken. Utformningen, implementeringen och utfallen av de viktigaste klimatpolitiska styrmedlen analyseras, inte minst utsläppshandel, koldioxidskatter, statliga subventioner, samt informativa styrmedel.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jerry Blomberg

Jerry Blomberg, Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492335
Rum: A408 - Luleå»
Patrik Söderholm

Patrik Söderholm, Professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492078
Rum: A416 - Luleå»