Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Framtidens intelligenta teknik - Kognitionsvetenskap

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, P0008A
Kursen vänder sig till ingenjörer, naturvetare, beteendevetare och andra som vill orientera sig inom ett mycket aktuellt och spännande forskningsområde med tillämpning på avancerade intelligenta maskiner och människa-maskin-system.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna beskriva och förstå hur hjärnan fungerar utifrån ett kognitivt och neurovetenskapligt perspektiv, samt ha lärt sig relevanta metoder i artificiell intelligens. I kursen studerar vi hur hjärnan bearbetar information med utgångspunkt i kognit-ion och neurovetenskap. Detta inkluderar perception, inlärning, minne, tänkande, exekutiva processer , språk och emotioner. Vidare modellerar vi dessa mentala processer med hjälp av artificiella neurala nätverk. Kursen kännetecknas av ett integrerat kunskapsbyggande, vilket innebär att innehållet har sin utgångspunkt i och förändras med forskningsfronten inom teore-tisk neurovetenskap. Internet kurs.     Ges på svenska och engelska. Associerade kurser i serien Framtidens intelligenta teknik är:
  • P0008A Framtidens intelligenta teknik –  Kognitionsvetenskap;
  • P0012A Framtidens intelligenta teknik – Hjärnan & neurala nätverk;
  • P0065A Framtidens intelligenta teknik – Teoretisk neurovetenskap I;
  • P7045A Framtidens intelligenta teknik – Neuroveteskap & matematik;
  • P7010A Framtidens intelligenta teknik – Cyborgs & humanoida robotar;
  • P7034A Framtidens intelligenta teknik – Komputationell neurovetenskap;
  • P7023A Framtidens intelligenta teknik – Vetenskapligt arbete.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Peter Bengtsson, Biträdande professor, Tf Ämnesföreträdare

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492474
Rum: A174 - Luleå»
Tore Ärlemalm

Tore Ärlemalm, Universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492097
Rum: A181 - Luleå»