KURSPLAN

Medieproduktion i digitala miljöer I 15 Högskolepoäng

Media production I
Grundnivå, P0008F
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens fokus ligger på grundläggande metoder och teorier inom medieproduktion, handhavande av digitala verktyg samt färdighetsträning inom området digital medieproduktion med inriktning mot webbpublicering och medierad kommunikation.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
  • beskriva metoder och modeller inom digital medieproduktion
  • tillämpa grundläggande metoder inom digital medieproduktion
  • förklara relationer mellan olika professioner och publiker som påverkar digital medieproduktion
  • reflektera kring sina kunskaper utifrån grundläggande teorier inom medieproduktion.

Kursinnehåll
  • Metoder för produktion i digitala miljöer
  • Mjukvaruhantering
  • Omvärldsanalys
  • Webbpubliceringssystem, CMS
  • Medieteoretiska aspekter

Genomförande
En stor del av kursen består av eget produktionsarbete. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Studenterna genomför en mindre undersökning av aktuella frågeställningar inom digital medieproduktion.

Examination
Examination sker skriftligt och muntligt fortlöpande under kursens gång samt vid speciella examinationstillfällen. Kursen examineras genom seminarier, hemtentamen, inlämningsuppgifter och i grupp.

Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompletteras 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Hemtentamen3.0U G#
0002Inlämningsuppgifter7.0U G#
0003Aktivt deltagande i obligatoriska moment5.0U G#