Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ingenjörens datorverktyg 7,5 högskolepoäng

Computer Tools in Engineering
Grundnivå, P0011B
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Byggproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
- kunna använda minst ett avancerat ritprogram för att skapa modeller och bygghandlingar av god kvalitet
- kunna utforma rapporter med hjälp av ordbehandlingsprogram
- kunna göra presentationer med hjälp av ett presentationsprogram
- kunna göra beräkningar med kalkylprogram
- bli introducerad till problemlösning med programmering


Kursinnehåll

I kursen används följande program: CAD-program (AutoCAD Architecture och ArchiCAD eller motsvarande), kalkylbladsprogram (Excel eller motsvarande), ordbehandlingsprogram (Word eller motsvarande), presentationsprogram (Powerpoint eller motsvarande) och programspråk (Python eller motsvarande).


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Studenten skall enskilt lösa och lämna in godkända uppgifter på samtliga övningar. Undervisningen består till huvudsak av handledda datorövningar men även ett antal föreläsningar.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Enskilda inlämningsuppgifter. Kursen använder sig av ett poängsystem, 0-100. För att få räkna med en inlämningsuppgift krävs minst hälften av uppgiftens poäng. Alla inlämningsuppgifter måste lämnas in. Student som samlat 50 kurspoäng får godkänt på kursen (3), 70 (4) och 90 (5).


Övrigt
Nivå enligt ovan. Kan ej ingå i examen tillsammans med ABK030, ABS126, S0002B eller K0001B

Examinator
Marcus Sandberg

Övergångsbestämmelser
Kursen P0011B motsvarar kursen K0001B

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Alla övningar och instruktioner finns tillgängliga på kursens hemsida, vilken nås av registrerade studenter.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-08

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-06-14