Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Framtidens intelligenta teknik - Hjärnan & neurala nätverk

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, P0012A
Kursen vänder sig till ingenjörer, naturvetare, beteendevetare och andra som vill orientera sig inom ett mycket aktuellt och spännande forskningsområde med tillämpning på avancerade intelligenta maskiner och människa-maskin-system.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna beskriva och förstå hur hjärnan fungerar utifrån ett anatomiskt och fysiologiskt perspektiv, samt ha lärt sig relevanta modeller i teoretisk neurovetenskap. I kursen studerar vi hjärnans delar som cortex och dess lober, djupare strukturer, pons, cerebellum och medulla. Vi studerar de olika delarnas lokalisering, funktion och hur de samverkar med varandra. Vi simulerar också hjärnans funktioner med matematiska modeller från teoretisk neurovetenskap. Kursen kännetecknas av ett integrerat kunskapsbyggande, vilket innebär att innehållet har sin utgångspunkt i och förändras med forskningsfronten inom teoretisk neurovetenskap. Internet kurs. Ges på svenska och engelska. Associerade kurser i serien Framtidens intelligenta teknik är:
  • P0008A Framtidens intelligenta teknik –  Kognitionsvetenskap;
  • P0012A Framtidens intelligenta teknik – Hjärnan & neurala nätverk;
  • P0065A Framtidens intelligenta teknik – Teoretisk neurovetenskap I;
  • P7045A Framtidens intelligenta teknik – Neuroveteskap & matematik;
  • P7010A Framtidens intelligenta teknik – Cyborgs & humanoida robotar;
  • P7034A Framtidens intelligenta teknik – Komputationell neurovetenskap;
  • P7023A Framtidens intelligenta teknik – Vetenskapligt arbete.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Peter Bengtsson, Biträdande professor, Tf Ämnesföreträdare

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492474
Rum: A174 - Luleå»
Tore Ärlemalm

Tore Ärlemalm, Universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492097
Rum: A181 - Luleå»