Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Boendetillfredställelse 7,5 Högskolepoäng

Residential satisfaction
Grundnivå, P0016A
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet


Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- Förklara psykologiska begrepp om miljöbeskrivningen
- Tillämpa relevanta begrepp med avseende på lokalutformning
- Utveckla en specifik typ av lokal med ArchiCAD och Art-lantis
- Presentera idéer muntlig och med hjälp av visualisering

Kursinnehåll
Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk tillämpningsdel.
Kursen består i stora drag av följande moment:
- Beskrivning av psykologiska begrepp som kan påverka människors upplevelse i den byggda miljön
- Grundläggande rumsdesign
- Övning i att använda ArchiCAD och Art-lantis
- Fallstudie för att utformning av rumsmiljö

Genomförande
Kursen grundar sig på följande arbetssätt: lektioner, övningar och slutseminarium. Individuellt projektarbete med tillgång till lärarhandledning.

Examination
Skriftlig och muntlig presentation av individuellt projektarbete (lokalutformningsförslag). Obligatorisk närvaro kan gälla vid vissa lektioner. Obligatorisk närvaro vid handledning och slutseminarium av projektarbete.

Examinator
Géza Fischl

Övergångsbestämmelser
Kursen P0016A motsvarar kursen ARP122

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1
Evans, G. W. & McCoy, J. M. (1998). When buildings don’t work: The role of architecture in human health. Journal of Environmental Psychology, 18, 85-94.
Grossmann, P. R. & Wisenblit, Z. J. (1999) What we know about consumers’ color choice. Journal of Marketing Practice, 5, 78-88.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuellt projektarbete7.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28