Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Skolutveckling - kvalitetsredovisning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, P0020P
Kursen syftar till att fördjupa kompetensen inom uppföljning och utvärdering till grund för den egna pedagogiska verksamhetens kvalitet och utveckling.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2012